Alat Ukur

Alat Ukur PT Nasiira.
no Nama Wilayah Digital Earth Tester No Inventaris Rencana Kalibrasi Insulation Tester No Inventaris Rencana Kalibrasi
Merk No Seri Merk No Seri
1 Aceh
Kyoritsu E8401568 01-01-DET-KYO-001 2025-03-10 Kyoritsu W8426627 01-01-IT-KYO-001 2025-03-10
Kyoritsu E8401569 01-01-DET-KYO-002 2025-03-10 Kyoritsu W8426633 01-01-IT-KYO-002 2025-03-10
Kyoritsu E8401570 01-01-DET-KYO-003 2025-03-10 Kyoritsu W8426634 01-01-IT-KYO-003 2025-03-10
2 SUMATERA UTARA
Kyoritsu E8397865 02-01-DET-KYO-004 2025-03-10 Kyoritsu W8426628 02-01-IT-KYO-004 2025-03-10
Kyoritsu E8392189 02-01-DET-KYO-005 2025-03-10 Kyoritsu W8426631 02-01-IT-KYO-005 2025-03-10
Kyoritsu E8392191 02-01-DET-KYO-006 2025-03-10 Kyoritsu W8426639 02-01-IT-KYO-006 2025-03-10
3 SUMATERA BARAT
Kyoritsu E8391631 03-01-DET-KYO-007 2025-03-10 Kyoritsu W8426619 03-01-IT-KYO-007 2025-03-10
Kyoritsu E8391730 03-01-DET-KYO-008 2025-03-10 Kyoritsu W8426626 03-01-IT-KYO-008 2025-03-10
Kyoritsu E8391731 03-01-DET-KYO-009 2025-03-10 Kyoritsu W8426635 03-01-IT-KYO-009 2025-03-10
4 RIAU & KEP. RIAU
Kyoritsu E8391726 05-01-DET-KYO-013 2025-03-10 Kyoritsu W8426585 05-01-IT-KYO-013 2025-03-10
Kyoritsu E8391727 05-01-DET-KYO-014 2025-03-10 Kyoritsu W8426638 05-01-IT-KYO-014 2025-03-10
Kyoritsu E8391729 05-01-DET-KYO-015 2025-03-10 Kyoritsu W8426641 05-01-IT-KYO-015 2025-03-10
5 SUMATERA SELATAN
Kyoritsu E8391728 06-01-DET-KYO-016 2025-03-10 Kyoritsu W8363389 06-01-IT-KYO-016 2025-03-10
Kyoritsu E8401567 06-01-DET-KYO-017 2025-03-10 Kyoritsu W8363401 06-01-IT-KYO-017 2025-03-10
Kyoritsu E8401572 06-01-DET-KYO-018 2025-03-10 Kyoritsu W8426582 06-01-IT-KYO-018 2025-03-10
6 Bengkulu
Kyoritsu E8391700 07-01-DET-KYO-019 2025-03-10 Kyoritsu W8426623 07-01-IT-KYO-019 2025-03-10
Kyoritsu E8391701 07-01-DET-KYO-020 2025-03-10 Kyoritsu W8426629 07-01-IT-KYO-020 2025-03-10
Kyoritsu E8401571 07-01-DET-KYO-021 2025-03-10 Kyoritsu W8426632 07-01-IT-KYO-021 2025-03-10
7 Lampung
Kyoritsu E8391696 08-01-DET-KYO-022 2025-03-10 Kyoritsu W8368001 08-01-IT-KYO-022 2025-03-10
Kyoritsu E8391698 08-01-DET-KYO-023 2025-03-10 Kyoritsu W8398309 08-01-IT-KYO-023 2025-03-10
Kyoritsu E8391699 08-01-DET-KYO-024 2025-03-10 Kyoritsu W8407020 08-01-IT-KYO-024 2025-03-10
8 Banten
Kyoritsu E8391697 09-01-DET-KYO-025 2025-03-10 Kyoritsu W8426569 09-01-IT-KYO-025 2025-03-10
Kyoritsu E8391899 09-01-DET-KYO-026 2025-03-10 Kyoritsu W8426574 09-01-IT-KYO-026 2025-03-10
Kyoritsu E8392158 09-01-DET-KYO-027 2025-03-10 Kyoritsu W8426576 09-01-IT-KYO-027 2025-03-10
9 DKI JAKARTA
Kyoritsu E8392003 10-01-DET-KYO-028 2025-03-10 Kyoritsu W8357884 10-01-IT-KYO-028 2025-03-10
Kyoritsu E8392160 10-01-DET-KYO-029 2025-03-10 Kyoritsu W8363397 10-01-IT-KYO-029 2025-03-10
Kyoritsu E8392161 10-01-DET-KYO-030 2025-03-10 Kyoritsu W8426578 10-01-IT-KYO-030 2025-03-10
10 Jawa Barat
Smart Sensor AR907+ AR907+0302013 11-01-DIT-SMS-031 2025-06-07 Duoyi 809805 11-01-DET-DUO-031 2025-06-07
Smart Sensor AR907+ AR907+0302014 11-01-DIT-SMS-032 2025-06-07 Duoyi 809834 11-01-DET-DUO-032 2025-06-07
Smart Sensor AR907+ AR907+0302015 11-01-DIT-SMS-033 2025-06-07 Duoyi 809839 11-01-DET-DUO-033 2025-06-07
11 Jawa Tengah
Kyoritsu E8391985 12-01-DET-KYO-034 2025-03-10 Kyoritsu W8363381 12-01-IT-KYO-034 2025-03-10
Kyoritsu E8392159 12-01-DET-KYO-035 2025-03-10 Kyoritsu W8409845 12-01-IT-KYO-035 2025-03-10
Kyoritsu E8392190 12-01-DET-KYO-036 2025-03-10 Kyoritsu W8426591 12-01-IT-KYO-036 2025-03-10
12 DI Yogyakarta
Kyoritsu E8391984 13-01-DET-KYO-037 2025-03-10 Kyoritsu W8406995 13-01-IT-KYO-037 2025-03-10
Kyoritsu E8392005 13-01-DET-KYO-038 2025-03-10 Kyoritsu W8407038 13-01-IT-KYO-038 2025-03-10
Kyoritsu E8392188 13-01-DET-KYO-039 2025-03-10 Kyoritsu W8426575 13-01-IT-KYO-039 2025-03-10
13 Jawa Timur
Kyoritsu E8392002 14-01-DET-KYO-040 2025-03-10 Kyoritsu W8367998 14-01-IT-KYO-040 2025-03-10
Kyoritsu E8392004 14-01-DET-KYO-041 2025-03-10 Kyoritsu W8407022 14-01-IT-KYO-041 2025-03-10
Kyoritsu E8392006 14-01-DET-KYO-042 2025-03-10 Kyoritsu W8407023 14-01-IT-KYO-042 2025-03-10
14 Kalimantan Selatan dan Tengah
Kyoritsu E8391895 15-01-DET-KYO-043 2025-03-10 Kyoritsu W8363393 15-01-IT-KYO-043 2025-03-10
Kyoritsu E8392007 15-01-DET-KYO-044 2025-03-10 Kyoritsu W8363398 15-01-IT-KYO-044 2025-03-10
Kyoritsu E8392162 15-01-DET-KYO-045 2025-03-10 Kyoritsu W8407027 15-01-IT-KYO-045 2025-03-10
15 Kalimantan Barat
Kyoritsu E8392163 16-01-DET-KYO-046 2025-03-10 Kyoritsu W8398300 16-01-IT-KYO-046 2025-03-10
Kyoritsu E8391723 16-01-DET-KYO-047 2025-03-10 Kyoritsu W8398306 16-01-IT-KYO-047 2025-03-10
Kyoritsu E8391725 16-01-DET-KYO-048 2025-03-10 Kyoritsu W8407030 16-01-IT-KYO-048 2025-03-10
16 Kalimantan Timur
Kyoritsu E8391988 17-01-DET-KYO-049 2025-03-10 Kyoritsu W8398296 17-01-IT-KYO-049 2025-03-10
Kyoritsu E8391989 17-01-DET-KYO-050 2025-03-10 Kyoritsu W8398303 17-01-IT-KYO-050 2025-03-10
Kyoritsu E8392192 17-01-DET-KYO-051 2025-03-10 Kyoritsu W8426588 17-01-IT-KYO-051 2025-03-10
17 Sulawesi Utara
Kyoritsu E8391986 18-01-DET-KYO-052 2025-03-10 Kyoritsu W8398315 18-01-IT-KYO-052 2025-03-10
Kyoritsu E8391987 18-01-DET-KYO-053 2025-03-10 Kyoritsu W8409849 18-01-IT-KYO-053 2025-03-10
Kyoritsu E8392193 18-01-DET-KYO-054 2025-03-10 Kyoritsu W8426579 18-01-IT-KYO-054 2025-03-10
18 Sulawesi Tengah
Kyoritsu E8391577 19-01-DET-KYO-055 2025-03-10 Kyoritsu W8398298 19-01-IT-KYO-055 2025-03-10
Kyoritsu E8391580 19-01-DET-KYO-056 2025-03-10 Kyoritsu W8407024 19-01-IT-KYO-056 2025-03-10
Kyoritsu E8391630 19-01-DET-KYO-057 2025-03-10 Kyoritsu W8407031 19-01-IT-KYO-057 2025-03-10
19 Sulawesi Barat
Kyoritsu E8391576 20-01-DET-KYO-058 2025-03-10 Kyoritsu W8398310 20-01-IT-KYO-058 2025-03-10
Kyoritsu E8391578 20-01-DET-KYO-059 2025-03-10 Kyoritsu W8398312 20-01-IT-KYO-059 2025-03-10
Kyoritsu E8391581 20-01-DET-KYO-060 2025-03-10 Kyoritsu W8426584 20-01-IT-KYO-060 2025-03-10
20 Sulawesi Tenggara
Kyoritsu E8391658 21-01-DET-KYO-061 2025-03-10 Kyoritsu W8398294 21-01-IT-KYO-061 2025-03-10
Kyoritsu E8391831 21-01-DET-KYO-062 2025-03-10 Kyoritsu W8409870 21-01-IT-KYO-062 2025-03-10
Kyoritsu E8397759 21-01-DET-KYO-063 2025-03-10 Kyoritsu W8426572 21-01-IT-KYO-063 2025-03-10
21 Sulawesi Selatan
Kyoritsu E8391576 22-01-DET-KYO-064 2025-03-10 Kyoritsu W8398310 22-01-IT-KYO-064 2025-03-10
Kyoritsu E8391578 22-01-DET-KYO-065 2025-03-10 Kyoritsu W8398312 22-01-IT-KYO-065 2025-03-10
Kyoritsu E8391581 22-01-DET-KYO-066 2025-03-10 Kyoritsu W8426584 22-01-IT-KYO-066 2025-03-10
22 Maluku Utara & Maluku
Kyoritsu E8391579 23-01-DET-KYO-067 2025-03-10 Kyoritsu W8398305 23-01-IT-KYO-067 2025-03-10
Kyoritsu E8391659 23-01-DET-KYO-068 2025-03-10 Kyoritsu W8409846 23-01-IT-KYO-068 2025-03-10
Kyoritsu E8398405 23-01-DET-KYO-069 2025-03-10 Kyoritsu W8426586 23-01-IT-KYO-069 2025-03-10
23 Bali
Kyoritsu E8391633 24-01-DET-KYO-070 2025-03-10 Kyoritsu W8357903 24-01-IT-KYO-070 2025-03-10
Kyoritsu E8391635 24-01-DET-KYO-071 2025-03-10 Kyoritsu W8407015 24-01-IT-KYO-071 2025-03-10
Kyoritsu E8391654 24-01-DET-KYO-072 2025-03-10 Kyoritsu W8409871 24-01-IT-KYO-072 2025-03-10
24 Nusa Tenggara Barat
Kyoritsu E8392039 25-01-DET-KYO-073 2025-03-10 Kyoritsu W8357898 25-01-IT-KYO-073 2025-03-10
Kyoritsu E8392041 25-01-DET-KYO-074 2025-03-10 Kyoritsu W8398299 25-01-IT-KYO-074 2025-03-10
Kyoritsu E8392043 25-01-DET-KYO-075 2025-03-10 Kyoritsu W8426577 25-01-IT-KYO-075 2025-03-10
25 Nusa Tenggara Timur
Kyoritsu E8392038 26-01-DET-KYO-076 2025-03-10 Kyoritsu W8398316 26-01-IT-KYO-076 2025-03-10
Kyoritsu E8392040 26-01-DET-KYO-077 2025-03-10 Kyoritsu W8398318 26-01-IT-KYO-077 2025-03-10
Kyoritsu E8392042 26-01-DET-KYO-078 2025-03-10 Kyoritsu W8426573 26-01-IT-KYO-078 2025-03-10
26 Papua
Kyoritsu E8392153 27-01-DET-KYO-079 2025-03-10 Kyoritsu W8363387 27-01-IT-KYO-079 2025-03-10
Kyoritsu E8392155 27-01-DET-KYO-080 2025-03-10 Kyoritsu W8391962 27-01-IT-KYO-080 2025-03-10
Kyoritsu E8392157 27-01-DET-KYO-081 2025-03-10 Kyoritsu W8398295 27-01-IT-KYO-081 2025-03-10
27 Papua Barat Daya
Smart Sensor AR907+ AR907+0302001 28-01-DIT-SMS-082 2025-06-07 Duoyi 809809 28-01-DET-DUO-082 2025-06-07
Smart Sensor AR907+ AR907+0302002 28-01-DIT-SMS-083 2025-06-07 Duoyi 809833 28-01-DET-DUO-083 2025-06-07
Smart Sensor AR907+ AR907+0302003 28-01-DIT-SMS-084 2025-06-07 Duoyi 809830 28-01-DET-DUO-084 2025-06-07
28 Papua Barat
Smart Sensor AR907+ AR907+0302004 29-01-DIT-SMS-085 2025-06-07 Duoyi 790101 29-01-DET-DUO-085 2025-06-07
Smart Sensor AR907+ AR907+0302005 29-01-DIT-SMS-086 2025-06-07 Duoyi 809807 29-01-DET-DUO-086 2025-06-07
Smart Sensor AR907+ AR907+0302006 29-01-DIT-SMS-087 2025-06-07 Duoyi 790161 29-01-DET-DUO-087 2025-06-07
29 Papua Pengunungan
Smart Sensor AR907+ AR907+0302010 31-01-DIT-SMS-091 2025-06-07 Duoyi 809825 31-01-DET-DUO-091 2025-06-07
Smart Sensor AR907+ AR907+0302011 31-01-DIT-SMS-092 2025-06-07 Duoyi 790162 31-01-DET-DUO-092 2025-06-07
Smart Sensor AR907+ AR907+0302012 31-01-DIT-SMS-093 2025-06-07 Duoyi 809827 31-01-DET-DUO-093 2025-06-07
30 Papua Selatan
Smart Sensor AR907+ AR907+0302007 30-01-DIT-SMS-088 2025-06-07 Duoyi 790109 30-01-DET-DUO-088 2025-06-07
Smart Sensor AR907+ AR907+0302008 30-01-DIT-SMS-089 2025-06-07 Duoyi 809826 30-01-DET-DUO-089 2025-06-07
Smart Sensor AR907+ AR907+0302009 30-01-DIT-SMS-090 2025-06-07 Duoyi 790166 30-01-DET-DUO-090 2025-06-07